• Toll Free: +234 902 908 8832
  • Email us: enquiries@ajisebi.com
  • Working Hours: 08:00-18:00 (Mon - Sat)

Past Alaafins of Oyo

Iku Baba Yeye, Alase Ekeji Orisa.

The Alaafins that reigned in Oyo Empire

ALAAFIN                                                                                                  BASORUN

ODUDUWA  782 A.D                                                                         Olorun-fun-mi

ORANYAN 892 A.D                                                                           Efufu ko-fe-ori

AJAKA DADA, 1042 A.D                                                                   Erindinlogun-Agbon

SANGO (Afonja), 1077 A.D                                                             Sale-ku-odi

AJAKA DADA, 1137 A.D                                                                  Sale-ku-odi

AGANJU, 1137 A.D                                                                          Banija  

KORI (There was a Regent-lady known as IYAYUN 1300)        Eran-ko-gbina

OLUASO, 1357                                                                                Esugbiri-elu

ONIGBOGI, 1497                                                                           Aiyegbaro

OFINRAN, 1512                                                                             Sokia

EGUNOJU, 1534                                                                            Obalohun

OROMPOTO, 1554                                                                        Asamu

AJIBOYEDE (SOOPASAN), 1562                                                   Ibate

ABIPA (OBAMORO), 1570                                                            Ibate

OBALOKUN (AGANNA ERIN), 1588                                           Iba Mogaji

AJAGBO, 1600                                                                              Akidayin

ODARAWU, 1658                                                                        Akidayin

KANRAN, 1660                                                                            Woruba

JAYIN, 1665                                                                                  Iba-biri

INTERREGNUM

AYIBI, 1676                                                                                  Olu-aja and Yabi

OSIYAGO, 1690                                                                           Apala

OJIGI, 1698                                                                                  Yamba

GBERU, 1732                                                                              Jambu

AMUNIWAYE, 1738                                                                   Kogbon and Kokiki

ONISILE, 1742                                                                            Soyiki alias Esuogbo

LABISI, 1750                                                                               Gaha

AWONBIOJU (ODUBOYE), 1750                                              Gaha

MAJEOGBE i.e Maje-ola-o-gbe, 1772                                     Gaha

ABIODUN, 1775                                                                        Gaha and Kangidi

AOLE (Asamu Arogangan), 1805 

ADEBO, 1811                                                                            Asamu, alias Agbakolekan

MAKU, 1811

INTERREGNUM, 1812 – 1817

MAJEOTU, 1817                                                                       Ojo and Akioso

AMODE, 1818                                                                          Ojo and Akioso

OLUEWU, 1818                                                                        Ojo and Akioso

INTERREGNUM

ATIBA (ATOBATELE), 1829                                                     Oluyole and Gbenla

ADELU, 1859                                                                           Gbenla and Ogunsoro

ADEYEMI I (ALOWOLODU), 1876                                         Ogunsoro, Iye, Layode

LAWANI AGOGO-IJA, 1905 – 1911                                        Fadairo

SIYANBOLA LADIGBOLU I, 1911- 1944                               Lanipekun, Belo and John Ladokun

RAJI ADENIRAN ADEYEMI II, 1945 – 1954                           John Ladokun

BELLO GBADEGESIN LADIGBOLU II, 1956 – 1968            Esuola Akano

LAMIDI OLAYIWOLA ADEYEMI III, 1971 – 2022                 Esuola Akano and Yusuf Akinade